Az otthon horizontja

SW Térkő x Terran

Promóciós szabályzat

1. A Promóció leírása

A promóció 2. pontban megjelölt szervezői a www.otthonhorizontja.hu weboldalon egy eladást ösztönző gazdasági ajánlatot tesznek közzé az alábbi tartalommal:

Az otthon horizontja

 1. Amennyiben Ön 2024. május 1. után minimum 1500 db ClimaControl vagy Resistor felületkezelésű Terrán betoncserepet vásárol tranzitszállítással, a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. bármely viszonteladójánál, úgy bruttó 100.000 Ft értékű kupont igényelhet, amely az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. viszonteladóinál 3 hónapon belül történő minimum 50 m2 SW Térkő vásárlása esetén váltható be.
 2. Amennyiben Ön az a) pontban foglaltak teljesülését követően az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. bármely viszonteladójánál minimum 50 m2 SW térkövet vásárol, úgy bruttó 100.000,- Ft kedvezményt/díjvisszatérítést igényelhet a megadott bankszámlájára, amelyet a az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. fog Önnek a feltételek teljesülése esetén átutalással megfizetni.
 3. Amennyiben Ön az a) pontban foglaltak teljesülését követően az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. www.swterko.hu/wellness-akcio-2024/ oldalán feltüntetett promóciós együttműködő partnerektől minimum 100 m2 terület leburkolásához szükséges bármely típusú SW térkövet vásárol, úgy - a b) pontban megjelölt 100.000,- Ft díj-visszatérítésén túlmenően – az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. megküld Önnek egy 2 éjszakás, a La Contessa Castle Hotel and Event Centerbe (cím: Szilvásvárad, Park u. 6, 3348) 2 fő részére szóló szóló, 2024. április 1. napjától 2024. december 31. napjáig a kiemelt időszakok (ünnepnapok, hétvégék és nyári időszak június 1. és augusztus 31. között) kivételével felhasználható/beváltható, félpanziós ellátást tartalmazó wellness utalványt.

A kuponigénylések és -beváltás folyamatát a jelen szabályzat 5. pontjában foglaltak tartalmazzák.

2. A Promóció szervezői

 1. A Társaság neve: SW Umwelttechnik Magyarország Építőelemgyár Korlátolt Felelősségű Társaság
  • A Társaság rövidített cégneve: SW Umwelttechnik Magyarország Kft.
  • Székhely: 2339 Majosháza, Tóközi út 10.
  • Levelezési cím: 2339 Majosháza, Pf. 7.
  • Weboldal: www.sw-umwelttechnik.hu, www.swterko.hu
  • E-Mail: office@sw-umwelttechnik.hu
  • Cégjegyzék szám: Cg. 13-09-111652
  • Adószám: 11952107-2-44
  • UID-szám: HU 11952107
 2. A Társaság neve: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
  • A Társaság rövidített cégneve: Terrán Kft.
  • Székhely: 7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.
  • Levelezési cím: 7607 Pécs, Pf. 7.
  • Weboldal: https://terranteto.hu/
  • E-mail: marketing@terranteto.hu
  • Adószám: 11541264-2-02
  • Cégjegyzékszám: 02-09-064553
  • Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

A Promóció lebonyolításával összefüggő, valamint annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a fent megjelölt szervezők – a továbbiakban Szervezők - látják el.

3. A Promóció időtartama

2024. május 1. 0 óra 0 perc – visszavonásig

4. A Promóció menete és szabályai

„Az otthon horizontja” Promóciós szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) meghatározza a Promócióban való részvétel feltételeit, a Promóció menetét és szabályait, a Szervezők által biztosított előnyök igénybevételének szabályait, és a panasztételi eljárását, továbbá a Promócióban részt vevő személyek, valamint a Szervezők feladatait.

A Promócióban kizárólag bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező 18.

életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy és Magyarországon nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet, illetve civil szervezet vehet részt.

A Promóció kizárólag Magyarország területén zajlik az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. és a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. viszonteladói pontjain vásárolt termékek vonatkozásában.

A Promócióban kizárólag az a végfelhasználó vásárló vehet rész, aki a promóció időtartama alatt legalább 1500 db ClimaControl vagy Resistor felületkezelésű Terrán betoncserepet vásárol tranzitszállítással, és az ezt igazoló, saját névre szóló számlát, a rendelés iktatószámával és a kapcsolattartási adatokkal (név, e-mail cím) együtt, jól olvasható kép formátumban (JPG, JPEG, PNG) legfeljebb 5 MB méretben a promóció időtartama alatt feltölti a https://otthonhorizontja.hu online felületre (továbbiakban: Promóció résztvevője).

A kupon igénylője elfogadja a Promóciós Szabályatot és az Adatkezelési Tájékoztatót, és kitölti a captcha boxot.Tranzintszállításnak az minősül, ha a Terrán gyáregységéből a Terrán szervezésében, közvetlenül az építési helyszínre történik a szállítás. A végszámlára a kereskedő rögzíti a rendelés iktatószámát.

Minden feltöltött számla hitelességét a Szervezők ellenőrzik az esetleges visszaélések elkerülése végett.

Amennyiben a kép formátumban feltöltött számla olvashatatlan, manipulált, vagy valótlan adatokat tartalmaz, a végfelhasználó vásárló a továbbiakban nem vesz részt a Promócióban.

A feltöltést követően a végfelhasználó vásárló online levelezési címére a Terrán Kft. egy bruttó 100.000 Ft értékű kupont küld. A kupont a Terrán tetőcserép vásárlást követő 3 hónapon belüli, minimum 50 m2 SW Térkő vásárlása esetén lehet felhasználni.

A kupon átruházható.

Kuponbeváltás menete:

A kupont a Terrán tetőcserép-vásárlási helyszínétől különböző márkakereskedőnél történő SW-térkő vásárlására is fel lehet használni, amennyiben az SW Térkő vásárlás a Terrán tetőcserép vásárlást követő 3 hónapon belül történik.

A végfelhasználó vásárló az SW Térkő vásárlást igazoló számlát jól olvasható kép formátumban (JPG, JPEG, PNG) legfeljebb 5 MB méretben, a számla sorszámának, a korábban kapott kupon kódjának, illetve azon bankszámlaszámnak megadásával, amelyre a visszatérítést igénylik, a promóció időtartama alatt feltölti a https://otthonhorizontja.hu online felületre.

A kupon igénylője elfogadja a Promóciós Szabályzatot és az AdatkezelésiTájékoztatót, és kitölti a captcha boxot.

Ezt követően az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. a végfelhasználó vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatérít bruttó 100.000,- forintot.

A Szervezők által küldött kupont nem lehet készpénzre váltani vagy más fizetési eszközre cserélni.

Amennyiben a végfelhasználó vásárló a 100.000,- Ft összegű kupont akként váltja be, hogy az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. www.swterko.hu/wellness-akcio-2024/ oldalán feltüntetett promóciós együttműködő partnerektől minimum 100 m2 terület leburkolásához szükséges bármely típusú SW térkövet vásárol, úgy - a bruttó 100.000,- Ft díj-visszatérítésén túlmenően a megadott lakcímére postai úton// a megadott e-mail címére emailben kap egy 2 éjszakás, a La Contessa Castle Hotel and Event Centerbe (cím: Szilvásvárad, Park u. 6, 3348) 2 fő részére szóló szóló, 2024. április 1. napjától 2024. december 31. napjáig a kiemelt időszakok (ünnepnapok, hétvégék és nyári időszak június 1. és augusztus 31. között) kivételével felhasználható/beváltható, félpanziós ellátást tartalmazó wellness utalványt.

A Játékból ki vannak zárva a Promóció szervezőjének dolgozói és alvállalkozói, és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Promóció szervezője jogosult kizárni a Promócióból azt a résztvevőt, aki tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy „Az otthon horizontja” promócióban való részvétele előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen Promóciós Szabályzatról és az Adatkezelési Szabályzatról, amelynek elmulasztása esetén felelősség a Szervezőket nem terheli.

A Promócióban való részvétel önkéntes.

5. Panaszok kezelése

A Promócióval kapcsolatos panaszt a Promóció résztvevője elküldheti e-mailben a marketing@otthonhoriozontja.hu e-mail címre.

A Panasz feldolgozásának érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. e-mail cím vagy telefonszám), valamint a panasz indokainak leírását.

A Promócióban résztvevőtt a Szervezők elektronikus úton 14 napon belül értesítik a panasz kezeléséről és rendezésének módjáról.

6. Záró rendelkezések

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy bármikor, indoklás nélkül módosítsák, vagy visszavonják a Promóciót, azzal, hogy visszavonás esetén a jelen promócióra figyelemmel a visszavonásig már teljesült, a jelen promóció szerinti vásárlást követő 5 napon belül feltöltött végszámla és adatok alapján, a feltételeknek megfelelő esetekben a Szervezők a jelen promócióban foglalt ajánlat szerint vállalják a vállalt előnyök teljesítését.

A Promóció visszavonásáról szóló információkat a Szervezők az https://otthonhorizontja.hu weboldalon teszi közzé 72 órával a visszavonás napja előtt.

A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a Szervezők a Promóciós feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszika weboldalon. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltüntetik, és a weboldalon közzéteszik.

A Promócióban résztvevők személyes adatainak kezelője az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. és a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

Adatfeldolgozás:

A Szervezők tájékoztatják a Promócióban résztvevőket, hogy a Szervezők adatfeldolgozót jogosultak igénybe venni. Az Adatfeldogozó az Adatkezelők nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozó:

- Cégnév: Y-collective Kft. Iroda: 7621 Pécs, Kazinczy u. 2. Elektronikus levélcím: hosting@y-collective.hu

A Játékos személyes adatai harmadik országokba nem kerülnek továbbításra.

Az adatkezelési szabályok részletei az Adatkezelési Tájékoztatóban, a https://otthonhorizontja.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon olvashatók.

A Promóció szervezője nem vállal felelősséget azért, ha internetkapcsolat megszakadása, a rendszer túlterheltsége, vagy bármely más, a Promóció szervezőjének fel nem róható technikai hiba vagy akadály miatt a Promócióban való részvétel -, különös tekintettel arra, hogy az oldalra a számla feltöltése és beküldése szükséges – késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

Kelt: Bóly, 2024. április 30.